Vanhemmuuden arviointi


Tarjoamme vanhemmuuden arviointia lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Vanhemmuuden arviointi on intensiivinen ja syvällinen työskentelyjakso, jonka työryhmätoteuttaa yhdessä perheen kanssa.

Arviointijakson aikana työstetään perusteltunäkemys siitä, kykenevätkö
vanhemmat vastaamaan riittävällä tasolla lapsenyksilöllisiin tarpeisiin
siten, että hänen kasvu ja kehitys on turvattu. Vanhemmuudenarviointia
saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun on herännyt suurta
huoltalapsen tilanteesta ja vanhemmuudesta.

Työprosessillisesti arviointitarve saattaa kiinnittyä tilanteisiin, joissa on pohdittu
lapsen huostaanottoa tai sijoitetun lapsen kotiuttamista. Arviointijakson aikana pyritään lisäämään vanhempien omaa ymmärrystä tilanteestaan ja näkemyksiä niistä tekijöistä, joilla ei toivottua
tilannetta on mahdollista muuttaa.

Vanhemmuuden arviointi on perheen omissa toimintaympäristöissä toteutettava palvelukokonaisuus, jossa työskennellään koko perheen kanssa. Työryhmä muodostetaan aina perheen yksilöllinen tilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Vanhemmuuden arviointi sisältää työskentelyä perheen verkoston kanssa. Arviointityöstä tuotetaan tilaavalle taholle perusteltu näkemys vanhemman kyvystä vastata riittävällä tasolla lapsen tarpeisiin ja suositukset siitä, miten työskentelyä perheen kanssa tulisi jatkossa suunnata.