Ammatillinen tukihenkilötyö

Startti Lastensuojelupalvelut Oy tarjoaa ammatillista tukihenkilötyötä lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoon sijoittuvana sekä lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastettavana kotoutumisen tukitoimenpiteenä ilman huoltajaa maahan tulleille itsenäistyville nuorille:

Tarjoamme

ammatillista tukihenkilötyötä lapsille ja nuorille sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tai lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollonaikaisena tukitoimena. Ammatillisen tukihenkilön tarve liittyy yleensä tilanteisiin, joissa lapsella on pulmia elämänhallintataidoissa ja arjen toimintaympäristöissä saattaa esiintyä ongelmia.

Työskentely on aina tavoitteellista ja suunnitelmista. Työskentelyllä pyritään vahvistamaan
lapsen omien taitojen kehittymistä, toimintakykyä ja motivaatiota. Työskentelyn
sisältö määrittyy yksilöllisesti. Tuki voi olla keskustelua, sosiaalista
vahvistamista, koulunkäynnin tukemista ja arjenasioiden yhdessä harjoittelua.
Tukihenkilötyötä voidaan toteuttaa myös itsenäistyvän nuoren elämänhallinnan,
itsenäisen asumisen sekä ammatin- ja työnhaun tukena.

Tukihenkilötapaamisia toteutetaan pääsääntöisesti lapsen omissa toimintaympäristöissä. Tapaamisissa voidaan käyttää myös tilojamme. Työskentely on pitkäjänteistä ja se voi sisältää yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa tukien heidän kasvatustyötään. Yhteistyötä tehdään myös lapsen läheisten ja muun verkoston kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötyö on tapauskohtaisesti toteutettavaa yksilöllistä ja suunnitelmallista työtä, joka toteutuu lastensuojelun avo- ja jälkihuollon tai niihin rinnastettavien palveluiden piirissä. Startin tukihenkilötyön kohderyhmään kuuluvat näin ollen myös ilman huoltajaa maahan tulleet lapset ja nuoret.


Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on toimiva ja luottamuksellinen tukisuhde, joka:
 • mahdollistaa lapselle tai nuorelle luotettavan aikuiskontaktin
 • edistää hyvinvointia, kasvua ja kehitystä
 • edistää arjessa selviytymistä
 • edistää kotoutumista
 • motivoi lasta tai nuorta harrastuksiin
 • rakentaa sosiaalista verkostoa
 • ehkäistä syrjäytymistä
Tukisuhteen yksilölliset tavoitteet, kesto ja tapaamiskerrat räätälöidään asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tuettavan elämäntilanne, kulttuuritausta, harrastukset, tarpeet ja persoona määrittävät hyvin pitkälle ammatillisen tukihenkilön valinnan Startissa. Tuettavan on mahdollista saada toiveensa mukaan joko mies- tai naistukihenkilö.

Esimerkkejä Startin ammatillisen tukihenkilötyön sisällöistä:

 • psykososiaaliset tukikeskustelut
 • harrastustoiminnan järjestäminen ja toiminnassa mukana oleminen
 • itsetunnon ja identiteetin vahvistumisessa tukeminen
 • sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen ja ylläpito
 • yhteistyö viranomais- ja läheisverkostojen kanssa
 • kulttuuritulkkaus, suomalaiseen kulttuuriin ja palvelujärjestelmään tutustuttaminen

Erityisesti itsenäistyville nuorille:

 • asioimisen tuki: virastot, hakemukset, lomakkeet, käynnit
 • arjessa selviytymisen tuki, mm. asuminen, kodinhoito, ruuanlaitto ja rahankäyttö
 • koulunkäynnin tuki, mm. kotitehtävissä ohjaaminen ja opiskelutaitojen kehittäminen
 • työelämätietouteen tutustuttaminen
 • elämänhallinnan edistäminen: mm. vuorokausirytmi, terveellinen ruokavalio, suhde päihteisiin, ongelmanratkaisu- ja stressinhallintataidot, ahdistuksen hallinta, itselle merkityksellinen toiminta
 • tuki tarvittavien palveluiden käynnistämisessä ja niihin sitoutumisessa, esim. päihde- tai mielenterveyshoito, kriisiapu, koulutus, työelämä, päivätoiminta, kuntoutus