Kotiin vietävä perhekuntoutus

Tarjoamme kotiin vietävää perhekuntoutusta lastensuojelun
avohuollon tukitoimena. Perhekuntoutus on moniammatillista,
intensiivistä ja pitkäkestoista tukeaperheille, joissa on herännyt
suurta huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta.
Perhekuntoutuksen tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys sekä
kasvuolosuhteet, vahvistaa vanhemmuutta ja perheen omia voimavaroja sekä
sen jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tukea perheen arjen
toimintoja. Pyrkimyksenä on löytää ja vakiinnuttaa perheen arkeen
toimintamalleja, joiden avulla päästään asetettuihin tavoiteisiin.


Perhekuntoutus on perheen omissa toimintaympäristöissä
toteutettava palvelukokonaisuus, jossa työskennellään koko perheen
kanssa. Työskentely sisältää myös perheenjäsenten yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Työryhmä muodostetaan perheen yksilöllinen tilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen
tarpeiden mukaisesti. Perhekuntoutus sisältää luonnollisesti myös työskentelyä perheen
verkoston kanssa.