Missio ja arvot

Missiomme on tuottaa uudenlaisia, tapauskohtaisesti räätälöityjä perhekeskeisiä tukipalveluita:
  • lastensuojelun avo- ja jälkihuollon piirissä oleville perheille ja itsenäistyville nuorille
  • peruspalveluiden piirissä oleville perheille
  • maahanmuuttajapalveluiden ja lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastettavien tukipalveluiden piirissä oleville perheille ja ilman huoltajaa maahan tulleille nuorille

Toimintaamme ohjaavat arvot, jotka perustuvat yleismaailmallisiin, luovuttamattomiin ja perustuvanlaatuisiin ihmisoikeuksiin. Korostamme toiminnassamme avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä ammatillisuutta. Toimintamme kulmakiviä ovat luottamuksellisuus, sitoutuneisuus sekä monialainen- ja ammatillinen yhteistyö.

Arvostamme jokaista ihmistä ainutlaatuisena ja -kertaisena yksilönä, jonka elämään kuuluu oikeus ja mahdollisuus toivoon sekä hyvinvointiin. Ensisijaisen tärkeää meille on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, arvostava kohtaaminen, osallisuus sekä erilaisuuden kunnioittaminen ja suvaitseminen.