Perhearviointi


Tarjoamme perhearviointia sosiaalihuoltolain mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhearviointi on lyhytkestoinen ja intensiivinen työskentelyjakso yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn aikana arvioidaan perheen arkea kokonaisvaltaisesti, vanhemmuutta ja tuen tarvetta. Perhearviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi silloin, kun on syntynyt huolta lapsen ja perheen tilanteesta, mutta tarkoituksenmukaisen tuen suunnittelemiseksi tarvitaan lisää tietoa.

Arviointijakso soveltuu myös tilanteisiin, kun työskentely perheen
kanssa on jumiutunut. Arviointijakson aikana pyritään lisäämään perheen
omaa ymmärrystä tilanteestaan ja näkemyksiä niistä tekijöistä, joilla ei
toivottua tilannetta on mahdollista muuttaa.


Perhearviointi on perheen omissa toimintaympäristöissä toteutettava palvelukokonaisuus, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti lapsen näkökulmaan ja kokemuksiin perheen arjesta. Työryhmä muodostetaan perheen yksilöllinentilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Perhearviointi sisältää tarvittaessa työskentelyä perheen verkoston kanssa. Arviointityöstä tuotetaan tilaavalle taholle kokonaisnäkemys perheen tilanteesta ja suositukset siitä, miten työskentelyä perheen kanssa tulisi jatkossa suunnata.