Perheohjaus

Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmista, jossa perheen hyvinvoinnin tukeminen perustuu sosiaaliohjaukseen. Perheohjaus on ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista palvelua. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheenja sen jäsenten voimavaroja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä löytää yhdessä perheen kanssa uusia toimintamalleja arjen ongelmakohtiin. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perheen verkoston kanssa. Olemme profiloituneet erityisesti maahanmuuttajatyöhön. Suomalaisen lastensuojelu- ja perhetyön edelläkävijänä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tapauskohtaisesti räätälöityjä tukipalveluita
asiakkaiden omalla äidinkielellä.

Kysy lisätietoja info@starttilsp.fi