Asiantuntijapalvelut

Työpari ja tuki kunnan lastensuojelun työntekijälle:

Työntekijöidemme on mahdollista täydentää kunnan asiakastyötä
esimerkiksi tilanteissa, joissa kaivataan uusia näkökulmia
pitkittyneisiin asiakuuksiin tai joissa työtilanne on ruuhkautunut.
Tarjoamme tueksi seuraavia ammattilaisia: psykologi, perhetyöntekijä,
sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä. Myös muilla kielillä mahdollista
järjestää työpari.


Palvelutarpeen arviointi: Voimme toteuttaa tiiviin arviointityöskentelyn
sosiaalihuoltolain mukaisen kunnan palvelutarpeen arvioinnin osana. Työskentely
voidaan toteuttaa perhearviointina, yksittäisen perheenjäsenen tai asiakkaan
tilanteen arviointina.