Kulttuuritulkkaus

Taustaa

Suomi kansainvälistyy nopeaa vauhtia. Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan 5,67 % Suomen väestöstä puhui äidinkielenään muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieltä vuonna 2014. Maahanmuuttoviraston tilastoista käy ilmi, että samana vuonna Suomen kansalaisuuden saaneita (hakemuksella ja ilmoituksella) oli yhteensä 8 499. Lukuisten suomalaisten tutkimusten mukaan kantaväestöön kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja maahanmuuttaja-asiakkaiden vuorovaikutustilanteissa on merkittäviä haasteita. Haasteet liittyvät yhteisen kielen puutteeseen, toisistaan poikkeaviin kulttuurisidonnaisiin käsityksiin ja merkityksenantoihin sekä asiakkaiden puutteellisiin tietoihin koskien käytettävissä olevia palveluita ja asiakkaan oikeuksia.

Startti perhe- ja maahanmuuttajapalvelut Oy on sitoutunut soveltamaan käytännön työssään lainsäädännössä määriteltyä kotoutumisen kaksisuuntaisuutta tarjoamalla muun muassa kulttuuritulkkauspalveluita. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 3 §).

Startin kulttuuritulkit tarjoavat ammatillista tukea, ohjausta, neuvontaa ja apua maahan muuttaneiden perheiden ja yksilöiden omalla äidinkielellä. Kulttuuritulkkimme kunnioittavat ja edistävät asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yksityisyyttä.

Käytäntö

Kulttuuritulkkauksella mahdollistetaan oikein mitoitetut ja oikea-aikaiset palvelut haastavissakin monikulttuurisissa työskentelyprosesseissa. Kulttuuritulkin asiakkuuden kesto määräytyy tarpeen mukaan aina kertaluontoisesta työskentelystä pitempikestoiseen asiakkuuteen.

Kulttuuritulkkimme tiedostavat ja tuntevat maahanmuuttajataustaisten perheiden yleiset ja erityiset haasteet. Startin kulttuuritulkit toimivat myös tarvittaessa yhdessä kantasuomalaisen työparin kanssa.

Voimme myös suunnitella ja toteuttaa kulttuurisensitiivistä, tarpeittenne mukaan räätälöityä vertaisryhmätoimintaa!

Kulttuuritulkin kompetenssin osa-alueet:
  • kulttuurinen osaaminen
  • kahden tai useamman kielen osaaminen
  • kotoutumisprosessin tunteminen
  • tiedon välittämisen osaaminen
  • henkilökohtainen osaaminen
  • ammatillinen osaaminen
Esimerkkejä kulttuuritulkkauksen työmuodoista
  • kielen tulkkaus ja kielellinen tuki
  • emotionaalinen tuki
  • tiedon välittäminen ja palveluohjaus
  • työnohjauksellinen tuki työntekijöille sekä verkostolle

Palvelua on mahdollista toteuttaa tällä hetkellä muun muassa seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, kurdi soranî, somali, dari, farsi, arabia, turkki, romania, thai, ranska ja bulgaria.